Terminy kolokwiów w semestrze zimowym

Chemia ogólna u prof. Orlika

W godzinach wykładu w sali Aula CNBCh UW

 • 7 listopada (poniedziałek)
 • 19 grudnia (poniedziałek)
 • 24 stycznia (wtorek)

Chemia ogólna u prof. Kuleszy

W godzinach wykładu w sali Aula CNBCh UW

 • 25 października (wtorek)
 • 15 listopada (wtorek)
 • 29 listopada (wtorek)
 • 21 grudnia (środa)
 • 24 stycznia (wtorek)

General Chemistry

W godzinach wykładu w sali 305

 • 8 listopada (wtorek)
 • 10 stycznia (wtorek)

General Physics

W terminach wykładu/ćwiczeń

 • 28 października (piątek)
 • 24 listopada (czwartek)
 • 16 grudnia (piątek)
 • 26 stycznia (czwartek)

Fizyka

Kolokwia cząstkowe odbywać się będą w czwartki o godzinie 17 w salach: 104R, 118, 338, 305, 141

 • 3 listopada
 • 1 grudnia
 • 19 stycznia

Kolokwium zaliczeniowe odbędzie się 26 stycznia, w godzinach 17-20.

Egzaminy cząstkowe - Fizyka 0

Egzaminy cząstkowe odbywać się będą o godzinie 17 w salach: 338, 305, 141

 • 10 listopada (czwartek)
 • 15 grudnia (czwartek)
 • 30 stycznia (poniedziałek)

Matematyka

Kolokwia odbywać się będą w czwartki o godzinie 17:30 w salach: 141, 305, 338, 118, 104, 2E

 • 17 listopada
 • 8 grudnia
 • 12 stycznia

Elementy mechaniki

(dla chemicznej analizy instrumentalnej)

Kolokwia odbywać będą w czwartki o godzinie 17 w sali 104

 • 1 grudnia
 • 26 stycznia