Prezentacja z dni adaptacyjnych

Najważniejsze informacje organizacyjne znajdują się w prezentacji z dni adaptacyjnych.